VCHD podpořila projekt „Sociální automobil“

Jste zde

19

Led

VCHD podpořila projekt „Sociální automobil“

Společnost Východočeská dopravní a.s. se ke konci roku 2015 aktivně zapojila do projektu, který 

pomohl v pořízení nového vozu Dacia Dokker určeného pro Dům seniorů Michle.

Ke slavnostnímu předání automobilu došlo 15. prosince 2015 a nechyběli u něj ani představitelé naší 

společnosti.

Je to pro nás zároveň závazek a příslib, že i v novém roce budeme hledat příležitosti, jak se stát ještě 

více společensky zodpovědnou firmou.

Posted by hacker